ข่าวทั่วไป » การประชุมผู้ปกครองนักเรียน สายชั้นปฐมวัย และ ป.1-2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน สายชั้นปฐมวัย และ ป.1-2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

12 พฤศจิกายน 2023
80   0

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายสัษฐา สุทธยาคม นายก สมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัด การประชุมผู้ปกครองนักเรียน สายชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อทําความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณธรรม หลังจากนั้นผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียน วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่สันต้นเปา)