คอลัมน์ » “เรียนดี มีความสุข” ที่เชียงราย

“เรียนดี มีความสุข” ที่เชียงราย

6 พฤศจิกายน 2023
17   0

ก็คงไม่ต้องจั่วหัวอะไรกันมากสำหรับชื่อชั้นของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ป้ายแดงที่มากุมบังเหียนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยเรียนของประเทศไทย

เพราะสื่อสารมวลชน พรรคการเมืองฝ่ายค้านในรัฐสภา ก็มีการตั้งข้อสังเกตและปุจฉาดังๆผ่านการแถลงนโยบายของรัฐบาล “เศรษฐา 1” และสื่อตาสับปะรดที่มีทั่วบ้านทั่วเมืองไปแล้วว่า “ผิดฝาผิดตัว”

“ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” สำหรับปักหมุดการศึกษาคงต้องบอกแบบที่นักวิชาการครูบาอาจารย์เขาชอบพูดเวลาทำผลงานอัพเดทตำแหน่งก็คือ คุณภาพงานต้องดูที่ “ผลงานเชิงประจักษ์”

เถอะน่า…ลงว่ารัฐมนตรี “เพิ่มพูน ชิดชอบ” ท่านประกาศม้อตโต้ไว้ดังๆว่า “เรียนดี มีความสุข จับมือไว้ ไปด้วยกัน” มันก็คงเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์สำหรับพี่น้องประชาชนและบรรดาผู้ปกครองนักเรียนบ้างแหละนะ !

ส่วนจะสุขมากสุขน้อยอย่างไรไปว่ากันอีกระยะหนึ่ง ให้รัฐมนตรี “เพิ่มพูน ชิดชอบ” ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศหน้างานก่อน

จะว่าไป…กองทัพตำรวจกับกองทัพครู….การบริหารหน่วยงานระดับยอดปิรามิดก็คงไม่ต่างกันในแง่มุม “วิสัยทัศน์ วิธีคิด” แต่จะมี “วิธีการ และวิชาชีพ” อย่างไรให้ตอบโจทย์ตามนโยบายการศึกษาชาติที่ นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมรัฐสภา คงต้องเกาะติดและตามไปดูอีกคำรบหนึ่ง

นอกเหนือจากนโยบายฮอทฮิท 1 นักเรียน 1 แท็บเล็ท”แล้ว ที่น่าสนใจและผมก็อดที่จะเป็นปลื้มไม่ได้ก็คือ ประโยคความที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาว่า “โดยไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศและการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ”

โดยมีความเชื่อมต่อถึงเหตุผลว่า “เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกสมัยใหม่ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม”

ตรงนี้แหละที่ผมถือเป็นไฮไลท์สำคัญของบทบาทและกลไกการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเชื่อมโยงต่อการพัฒนาประเทศและการปฏิรูปการศึกษาแบบเกาถูกที่คันที่สุด แม้ว่าจะเป็นการหวังผลในระยะยาว ที่ต้องอาศัยกระบวนการทั้ง “บู๊” และ “บุ๋น” ตลอดจน “กึ๋น” และ “กโลบาย” ของหน่วยงาน องค์คณะบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แม้จะไม่มีงานวิจัยมารองรับและคงไม่ต้องอาศัยนักวิชาการการบ้านการเมืองที่ไหนมาจ้อจนน้ำลายแตกฟองเต็มจอทีวี ผมเชื่อว่า ทุกวันนี้ประชาชนคนไทยทุกเพศวัย สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมโลกยุคใหม่ กับข่าวสาร ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ต่างๆที่ก่อเกิดขึ้นในสังคมไทยแบบ “อปกติ” จนดูเหมือนจะเนียนๆชินชาเป็น “ปกติ”เข้าไปทุกวัน

โดยเฉพาะ “คุณสมบัติและคุณลักษณะพื้นฐาน”ของคนไทย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผมเชื่อว่า ผู้คนต่างเจนเนอเรชั่น ก็ต่างไอเดีย และไอดอล ต้นทุนด้านประสบการณ์ และพื้นฐานธรรมาภิบาลไม่ต้องเอามาเป็นมาตรฐาน ป่วยการที่ระยะสั้นๆในแอคชั่นหนึ่งๆจะออกแรงเคลียร์พื้นที่และตีเนียนให้กลมกลืนเพื่อรังสรรค์รักษาประเทศนี้มิให้บังเกิด “วิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง”

ระยะยาวแบบเพาะเมล็ดพันธ์ให้อุดมมั่งคั่งเต็มพื้นที่ด้วยฐานราก “คุณธรรมและจริยธรรม” ในโลกยุคใหม่ต้องสตาร์ทกันด้วยต้นทุนและต้นทางของตรรกะและบริบทประเทศนี้  รัฐบาลต้องชูธงประเทศไทยเป็นประเทศแห่งคุณธรรมและจริยธรรมให้จงได้

ไม่ต้องถึงขนาดให้เป็นวาระหรือ AGENDA หรอกครับ แค่สอดแทรกลงไปในหลักสูตรการศึกษาให้เด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสทั้งทางสติปัญญา ประสบการณ์ กระบวนการสั่งสมให้บ่มเพาะอุดมการณ์ ฉายคมเด็กไทยยุคใหม่ให้สามารถเดินไปข้างหน้าอย่างทันสมัยทันสมอง ทำเป็นและเป็นธรรม

จังหวัดเชียงรายเรานี้มีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นที่ค่อนข้างโดดเด่น ชัดเจน ทุกสถานศึกษาทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้เรียนรู้ สืบสาน ขานรับ จับทาง สร้างสรรค์ได้อย่างไม่ขาดตอน

ผมเคยไปเดินในถนนคนเดินวันเสาร์ แถวถนนธนาลัย เคยเห็นแผงหนังสือเอกสารภาษาล้านนา ภาษาคำเมือง ที่มาจัดนิทรรศการและจำหน่าย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าไปดูชม เปิดอ่านและซื้อไปศึกษา แม้จะไม่คึกคักแต่ก็น่าชื่นใจ

ไม่ได้ชื่นใจเพราะเห็นเขาจำหน่ายหนังสือได้เพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ชื่นใจที่หน่วยงานสถานศึกษาในเชียงรายตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนา ด้านภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากสร้างสรรค์และลงมือดำเนินการในโรงเรียนแล้วยังนำออกมานอกโรงเรียนเพื่อนำหนึ่งตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรท้องถิ่นออกมานอกสถานศึกษาสู่สังคมอีกด้วย

นโยบายของรัฐบาลกับการเอาจริงเอาจังในวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องสถาบันหลักของชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทางการศึกษาที่จังหวัดเชียงรายน่าจะตอบโจทย์ได้ โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกสังกัด

นโยบายรัฐบาลมาอย่างนี้ หน่วยงานระดับกระทรวง กรม กอง ส่วนกลางก็ต้องเตรียมยกเครื่องขานรับ สำหรับหน่วยงานบริหารการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายดำเนินงานเป็นรูทีนอยู่แล้วจึงไม่น่าจะมีปัญหา ชูธงขับเคลื่อนขานรับได้ทันที

โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน นายวัลลภ  ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นกรรมการและเลขานุการ เดินเครื่องสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอย่างเต็มคาราเบล

ยอกจากนั้น จังหวัดเชียงรายยังมี ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ ส.ส.เชียงราย เขต 4 พรรคเพื่อไทย ลูกหม้อการศึกษาเชียงรายและสพฐ. คอยช่วยชี้แนะอีกทางก็ยิ่งสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดได้สอดรับกับนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แน่นอน   

เป็นอีกหนึ่งความหวังที่ฝากไว้ครับท่าน !