ข่าวทั่วไป » พิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมนครเชียงราย “เมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำแห่งความสุขที่น่าอยู่และท่องเที่ยว”

พิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมนครเชียงราย “เมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำแห่งความสุขที่น่าอยู่และท่องเที่ยว”

5 มิถุนายน 2023
2505   0

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมนครเชียงราย “เมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำแห่งความสุขที่น่าอยู่และท่องเที่ยว”

โดยการจัดงานสิ่งแวดล้อมนครเชียงราย ในวันนี้เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี
จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำแห่งความสุขที่น่าอยู่และท่องเที่ยว” เพื่อประชาสัมพันธ์ ปลูกฝัง สนับสนุน กระตุ้น ให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเมืองเชียงราย

ทั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานร่วมออก กิจกรรม 10 หน่วยงาน ได้แก่ โรงแรม เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย บริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง จำกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา The Coffee Factory จำกัด ณ บริเวณสวนด้านหน้า โรงแรม เดอะ ริเวอรี บายกะตะ ธานี