ข่าวทั่วไป » แจ้งเพื่อโปรดทราบ เรียน ท่านสาธุชน และท่านที่ให้ความเคารพนับถือ

แจ้งเพื่อโปรดทราบ เรียน ท่านสาธุชน และท่านที่ให้ความเคารพนับถือ

25 พฤษภาคม 2023
115   0


พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส จากอาการที่พระอาจารย์ อาพาธ ขณะนี้อาการอาพาธของพระอาจารย์ ได้กลับมา หายเกือบเป็นปกติแล้ว เพียงแต่ยังมีอาการอ่อนเพลีย เล็กน้อย พระอาจารย์สามารถฉันอาหาร และจำวัดได้เป็นปกติแล้ว

จึงแจ้งให้ทุกท่านที่ให้ความเคารพนับถือ และศรัทธาในตัวพระอาจารย์พบโชค ได้สบายใจ ว่าพระอาจารย์ ยังจะอยู่เป็นมิ่งขวัญ และทำคุณประโยชน์ให้แก่ พระพุทธศาสนา และประเทศชาติสืบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่าน ได้โปรดทราบ และสบายใจ