ข่าวทั่วไป » ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดอาวุธให้กับครู เพื่อออกแบบหลักสูตรการลงทุนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดอาวุธให้กับครู เพื่อออกแบบหลักสูตรการลงทุนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

13 พฤษภาคม 2023
148   0

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “Investment Learning Design BootCamp ครูกระบวนกรสอนการลงทุน #ห้องเรียนมัธยม @SET” เพื่อติดอาวุธให้กับครูระดับมัธยมศึกษา ทั้งจากโรงเรียนภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ทั้งองค์ความรู้การวางแผนการเงินและการลงทุน กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย มุ่งให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ต่อไป

โดยโครงการมีการผสมผสานระหว่างทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การสะท้อนความคิด และการแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพร้อมให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการลงทุนให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดงาน เมื่อ 9 พ.ค. 2566 ทั้งนี้ ครูที่สนใจร่วมโครงการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2009 9865 (รับจำนวนจำกัด)