ข่าว มฟล. » มฟล. จัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2022 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเทอม

มฟล. จัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2022 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเทอม

3 สิงหาคม 2022
89   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565” หรือ How to Live and Learn on Campus 2022 ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Indoor Stadium) โดยมี รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หรือที่เรียกว่า MFU Fresher ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 3,800 คน นับเป็นลำดวนช่อที่ 24 ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งก้าวขึ้นสู่ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กิจกรรม How to Live เรียนรู้การปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกับสังคมใหม่ และกิจกรรม How to Learn เรียนรู้วิธีศึกษาเล่าเรียนในสำนักวิชาและสาขาวิชาของตนเอง ได้พบกับอาจารย์โดยตรง และรับแรงบันดาลใจจากนักศึกษาเก่าหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 หลังจากที่นักศึกษาใหม่ได้เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

“มหาวิทยาลัยต้องการสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัณทิตที่เรามุ่งหวังอยากจะสร้างไปจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีคุณลักษณะที่สำคัญ เรื่องแรกก็คือ มีความรู้ดี มีความเก่ง มีคนถามว่าเรียนที่แม่ฟ้าหลวงยากไหม หลายคนบอกว่าไม่กล้ามาเพราะกลัวภาษาอังกฤษ แต่หลายคนก็ตั้งใจมาเพราะที่นี่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่ทุกท่านมุ่งหวังตั้งใจไว้แล้ว ว่าต้องทำให้สำเร็จ คณาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะเตรียมในเรื่องของการประสิทธิ์ประสาทวิชาตามวิชาชีพ เพื่อให้พวกเราทุกคนเก่ง รอบรู้ มีความรู้ดี ภาษาดี และการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนทั้งในสำนักวิชาเดียวกันเพื่อนต่างสำนักวิชา ในเวลาอันใกล้ก็จะมีนักศึกษาต่างชาติมาอยู่กับพวกเราด้วย จะเป็นโอกาสเพื่อฝึกฝนให้เราพร้อมใช้ชีวิตและทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อีกด้วย”

“มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะตอบสนองความต้องการให้กับพวกเราในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พวกเราความพร้อมสำหรับศึกษาเล่าเรียน และได้มาอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข” รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าว