ข่าว มฟล. » อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตรวจผลงานผู้เรียนพุทธศิลปกรรม มฟล. รุ่น 2 มุ่งสร้างศิลปินมืออาชีพ

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตรวจผลงานผู้เรียนพุทธศิลปกรรม มฟล. รุ่น 2 มุ่งสร้างศิลปินมืออาชีพ

3 สิงหาคม 2022
211   0

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) บรรยายให้ความรู้ในรายวิชาการบริหารจัดการศิลปะ ให้แก่ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รุ่นที่ 2 ทั้ง 3 ระดับ ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มฟล. และอีกส่วนเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

จากนั้นในช่วงบ่าย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติวิพากย์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมของผู้เรียนระดับที่ 2-3 โดยร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้แก่ อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ อาจารย์กาญจนา ชลศิริ อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น และอาจารย์วาทิตย์ เสมบุตร ในการตรวจประเมินความคืบหน้าร่างผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 (Sketch) ในรายวิชาสร้างสรรค์พุทธศิลปกรรม 1 ของผู้เรียนระดับที่ 2 (พุทธศิลป์สร้างสรรค์) และรายวิชาการสร้างสรรค์ศิลปกรรมขั้นสูง ของผู้เรียนระดับที่ 3 (พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง) ณ Studio 4 ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล.

ทั้งนี้ หลักสูตรพุทธศิลปกรรมนี้ มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างศิลปินมืออาชีพสู่วงการศิลปะสู่วงการในระดับประเทศ รวมทั้งระดับนานาชาติต่อไป โดยผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี การสร้างสรรคชิ้นงาน รวมทั้งการบริหารจัดการศิลปะเพื่อให้สามารถเผยแพร่ออกไปสู่วงกว้างซึ่งนับเป็นจุดอ่อนของศิลปินไทยได้อีกด้วย