ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมปฏิบัติงานการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องใน “วันกาชาดโลก” ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมปฏิบัติงานการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องใน “วันกาชาดโลก” ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

11 พฤษภาคม 2022
331   0

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางบุษบา  บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมปฏิบัติงานการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องใน “วันกาชาดโลก” ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีผู้ลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิต จำนวน 67 ราย บริจาคได้ 50 ราย ปริมาณโลหิต 19,900 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้นำนมพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม มอบให้ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำหรับเป็นอาหารว่างให้ผู้บริจาคโลหิตอีกด้วย