ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน

11 พฤษภาคม 2022
287   0

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปกครองอำเภอเพาน กิ่งกาชาดอำเภอพาน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 174  ราย บริจาคโลหิตได้ 132 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 51,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 49 ราย บริจาคอวัยวะ 37 ราย และบริจาคร่างกายให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 23 ราย