ข่าวสังคม » เชียงรายเจ้าภาพค่ายวรรณศิลป์ สร้างสรรค์งาน ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

เชียงรายเจ้าภาพค่ายวรรณศิลป์ สร้างสรรค์งาน ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

6 พฤษภาคม 2022
501   0

วันนี้ (6 พ.ค. 2565) เวลา 13.00 น. ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายวรรณศิลป์ “สร้างสรรค์งานเขียน ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย” โดยมี ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมี ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร. กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมในการเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมศิลปะ ไทยแลนด์ เบียนเนเล่ เชียงราย 2023” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศิลปินเครือข่ายทางวัฒนธรรม ขัวศิลปะ และภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินในจังหวัดเชียงรายได้มีพื้นที่แสดงออกด้านศิลปะในทุกสาขาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อที่จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเชียงรายต่อไป ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร.


โดยมี นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งผู้เข้าร่วม 50 คน ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา เยาวชน จาก 21 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดผลงานด้านวรรณศิลป์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมเสวนา และสร้างสรรค์งานเขียนจาก อ.มาลา คำจันทร์ ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรท์ อ.ดร.พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ และ ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย แล้วยังได้ไป ยี่ยมชมศึกษาดูงานของบ้านศิลปินในจังหวัดเชียงราย เช่น หอศิลป์นายพรมมา อินทร์ยาศรี ดอยดินแดง อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ บ้านหลายสี อ.อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ บ้านศิลปิน อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง อ.เสงี่ยม ยารังสี และ อ.พิชิต สิทธิวงศ์ และแหล่งศิลปกรรมต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย