ข่าวสังคม » พิธีปล่อยขบวนรถสับปะรดภูแลเชียงราย

พิธีปล่อยขบวนรถสับปะรดภูแลเชียงราย

30 เมษายน 2022
307   0

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 จังหวัดเชียงราย นำโดย ปลัดจังหวัดเชียงราย (นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสับปะรดภูแลเชียงรายพร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดเชียงราย (นางณัฐพร มหาไพบูลย์) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สาขาเชียงราย) ร่วมพิธีปล่อยขบวนสับปะรดภูแลเชียงราย สู่ผู้บริโภค จังหวัดปลายทาง นอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการรณรงค์การบริโภคผลไม้ ปี 2565 ปริมาณรวม 58 ตัน ณ จุดรวบรวมสหกรณ์การเกษตรแม่ยาว จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย