ข่าวสังคม » จังหวัดเชียงราย จัดงาน “มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2565

จังหวัดเชียงราย จัดงาน “มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2565

30 เมษายน 2022
468   0


วันที่ 30 เมษายน 2565 นายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม สิงห์ปาร์ค เชียงราย


งานมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย เป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเครือข่ายชาติพันธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาสร้างวัฒนธรรมการเล่นกีฬาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของกรุงชาวไทยภูเขาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้ก้าวต่อไปในอนาคต และยังเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ผสมผสานเข้ากี่ เข้ากับกีฬาได้อย่างสวยงาม


ทั้งนี้ภายในงาน ได้จัดขบวนพาเหรด นักกีฬาแต่ละอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เดินเข้าสู่สนาม โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน อาทิ เซปักตะกร้อ เปตอง ฟุตบอล กลิ้งครก ขว้างลูกข่างชัก กะเย่อ ยิงหน้าไม้ เป็นต้น