ข่าวสังคม » มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการวิจัยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมที่จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการวิจัยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมที่จังหวัดเชียงราย

25 เมษายน 2022
2290   0

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมแนะนำโครงการวิจัยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมที่จังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ คณะนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการฯ

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน หรือมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดเชียงรายได้พยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในการแก้ปัญหานี้ทางจังหวัดเชียงรายได้พยายามสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง และป้องกันการเผาไหม้ในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่การเกษตร โดยทางจังหวัดเชียงรายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายในการเข้ามาช่วยหาสาเหตุของปัญหาหมอกควันและการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุมแนะนำโครงการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา และที่ปรึกษาโครงการวิจัย ร่วมบรรยายพเศษเรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการไฟป่าจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ด้านปัญหาไฟป่า และการจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงราย อีกด้วย