ข่าวสังคม » บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้สนับสนุนรางวัล เพื่อทำกิจกรรมทางการศึกษา ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ สาขา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้สนับสนุนรางวัล เพื่อทำกิจกรรมทางการศึกษา ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ สาขา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21 เมษายน 2022
390   0