ข่าวสังคม » โครงการ สมาร์ต เซฟตี้โซน 4.0 สภ.เมืองเชียงราย

โครงการ สมาร์ต เซฟตี้โซน 4.0 สภ.เมืองเชียงราย

21 เมษายน 2022
521   0

สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ได้จัดทำโครงการ สมาร์ต เซฟตี้โซน 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการป้องกันอาชญากรรม ผสมผสานกับแนวความคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” โดยการนำเทคโนโลยีมีใช้เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบอัจฉริยะ (Smart CCTV) เชื่อมโยงกับห้องศูนย์ควบคุมและสั่งการของ สภ.เมืองเชียงราย รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่น Police 4.0, การติดตั้งตู้แดง แบบ QR-Code ทั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

โดย สภ.เมืองเชียงราย ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความสำคัญในทุกมิติ เนื้อที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร ในตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 9 ชุมชน คือ ชุมชนเกาะลอย, ชุมชนเทิดพระเกียรติ, ชุมชนกองยาว, ชุมชนรั้วเหล็กเหนือ, ชุมชนรั้วเหล็กใต้, ชุมชนศรีเกิด, ชุมชนวัดพระแก้ว, ชุมชนเจ็ดยอด และ ชุมชนราชเดชดำรง

ขณะนี้ สภ.เมืองเชียงราย ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ไปแล้วจำนวน 6 จุด และจะเพิ่มการติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง จุดล่อแหลมให้ครอบคลุมที่สุด

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน