ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำนมผงสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำนมผงสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี

12 เมษายน 2022
471   0

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำนมผงสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี ที่ได้รับบริจาคมาจากเพจอีจัน และนมพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม ไปมอบให้ ดร.พงค์ กูลนรา นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งต่อให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงในโอกาสต่อไป