ข่าวสังคม » เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย

12 เมษายน 2022
174   0

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา  09.00-12.00. น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 337 ราย บริจาคโลหิตได้ 231 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น  85,650 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย บริจาคอวัยวะ 18 ราย และอุทิศร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน  18  ราย