ข่าวทั่วไป » สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดป้ายอาคาร “เพทาย” โรงเรียนบ้านรวมมิตร

สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดป้ายอาคาร “เพทาย” โรงเรียนบ้านรวมมิตร

9 กันยายน 2021
57   0

วันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและส่งมอบอาคารเรียน “เพทาย” โรงเรียนบ้านรวมมิตร แบบสปช.105 ล-58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว จำนวน 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง งบประมาณกว่า 7,000,000 บาท ในบรรยากาศที่ดีและสวยงาม สำหรับจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปกครอง ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านรวมมิตรที่นำบุตรหลานมาฝากไว้กับโรงเรียน ได้ศึกษาเล่าเรียน ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยมีนายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิษณุ คามวาสี ผอ.โรงเรียนบ้านรวมมิตร ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,คณะครู-บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านรวมมิตรมาร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคล

cr.ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.1