ข่าวทั่วไป » ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

13 พฤษภาคม 2021
93   0

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. นายอนันต์  สมุทรารินทร์  นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และปลัดอำเภอพญาเม็งราย ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือแนวทางการรณรงค์สร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนของพี่น้องประชาชนชาวพญาเม็งรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค และหารือข้อราชการสำคัญอื่นๆ ณ ห้องปฎิบัติงานนายอำเภอพญาเม็งราย ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย