ข่าวทั่วไป » มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

3 มีนาคม 2021
2506   0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รับตรงรอบ 3 ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ 

ประเภทสอบคัดเลือก บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2564

 • คณะครุศาสตร์ (10 สาขาวิชา)

ประเภทรับตรง บัดนี้ – 17 พฤษภาคม 2564

 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักวิชานิติศาสตร์
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
 • สำนักวิชาบัญชี
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-776118 คลิกลิ้งค์สมัครออนไลน์ได้ที่ http://admission.crru.ac.th

#รับสมัครนักศึกษา2564 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #CRRU

https://www.facebook.com/CRRUNEWS/photos/a.1412203505717720/2875275949410461/