ข่าวทั่วไป » พิธีเปิดโครงการขุดดินแลกน้ำ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านแม่ข้าวต้มหลวง

พิธีเปิดโครงการขุดดินแลกน้ำ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านแม่ข้าวต้มหลวง

29 พฤษภาคม 2020
429   0

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขุดดินแลกน้ำ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านแม่ข้าวต้มหลวง ม.1 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พร้อมทั้งนายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร้อยโทคำพูน ไชนามล หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายเขตรัฐ นิลแนบแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เมืองเชียงราย ที่ 3 โดยมีผู้บริหาร อปท. กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แม่ข้าวต้ม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และประชาชนในพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็อดเย็น ม.1 ต.แม่ข้าวต้ม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างมีส่วนร่วม