ข่าวสังคม » ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย

20 พฤษภาคม 2019
1421   0

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสืบเสาะและพินิจ และหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลแขวงเชียงราย โดยมีท่านอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย เป็นประธานในการประชุม