ข่าว อบจ. » อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6 พฤศจิกายน 2023
37   0

นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการขนย้ายขยะของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายปภาวิน ปวงใจ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมด้วย ณ ศูนย์กำจัดขยะ RDF องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อบจ.เชียงราย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการกำจัดขยะของเสียอันตรายนี้เป็นหนึ่งนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ซึ่งในปีนี้ ได้ดำเนินการขนขยะของเสียอันตราย กว่า 42,197.93 กิโลกรัม ที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไปทำลายอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยใช้ Application D-TOC เชียงราย ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็น Application จัดการบริหารข้อมูลขยะของเสียอันตรายของจังหวัดเชียงราย