ข่าว อบจ. » นายก นก เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ ครั้งที่ 2

นายก นก เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ ครั้งที่ 2

7 กรกฎาคม 2023
120   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา พร้อมด้วย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางฐิรญาภัทร์ ธีติโรจนกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เชียงราย ร่วมด้วย โดยมี นายสุกรรณ์ คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานสาธารณสุขภายใต้บริบทของท้องถิ่น

การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่ถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.เชียงราย เพื่อเสริมสร้างแนวคิด หลักการ และการให้บริการที่ดี ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด