ข่าว อบจ. » นายก นก พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 12 ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 4

นายก นก พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 12 ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 4

7 กรกฎาคม 2023
99   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 12 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 4 พร้อมด้วย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้ มีรายได้และมีกิจกรรมเสริม สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หรือการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถเป็นกลไกในการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย