ข่าวสังคม » การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย แจ้งให้ ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลสันทรายได้รับทราบ

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย แจ้งให้ ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลสันทรายได้รับทราบ

1 มิถุนายน 2023
161   0

รายงานสถานการณ์น้ำไม่ไหล บริเวณสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ต.สันทราย เนื่องจากพบว่าอัตราการไหลของน้ำเพื่อเติมลงถังน้ำใสในสถานีจ่ายน้ำ ต.สันทราย (สถานีขนส่งแห่งที่ 2) อยู่ในระดับที่น้อยมาก จนไม่สามารถทำการสูบน้ำเพื่อจ่ายในพื้นที่ได้  และกปภ.สาขาเชียงราย กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข  เมื่อน้ำอยู่ในระดับที่เดินเครื่องสูบได้จะทำการเปิดจ่ายน้ำทันที