ข่าว อบจ. » นายก นก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2566

นายก นก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2566

2 พฤษภาคม 2023
108   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.เชียราย ร่วมพิธีกล่าวคำสูมาคารวะ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำกล่าวคำสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวด้วยน้ำขมิ้นส้มป่อย โดยหน่วยงานราชการ ประชาชน มอบของดำหัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวให้พรเพื่อเป็นสิริมงคล

เนื่องด้วยพิธีการดำหัวเป็นการแสดงออกถึงความระลึกถึง ซึ่งจักกระทำต่อผู้ที่ทำคุณต่อบ้านเมือง เพื่อขอโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา อาจเคยได้ล่วงเกินกันด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย