ข่าว อบจ. » นายก นก เปิดกรีฑา กีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นายก นก เปิดกรีฑา กีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2 มีนาคม 2023
207   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสมคิด อุดปิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และคณะผู้จัดงาน ร่วมด้วย ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีคณะคุณครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้ร่วมรณรงค์ และส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติดส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติด