ข่าว มร. ชร. » นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เยี่ยมเยือน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เยี่ยมเยือน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7 กุมภาพันธ์ 2023
228   0

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโอกาสต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย “นายอู๋ จื้ออู่” ท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมเยือนโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ผู้บริหาร และประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน และคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตและได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาไทยและ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้ามาเรียนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ อาคารมิตรภาพไทย-จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย