ข่าว มร. ชร. » สภากาแฟจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2565 พบปะแลกเปลี่ยน-ขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ

สภากาแฟจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2565 พบปะแลกเปลี่ยน-ขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ

23 สิงหาคม 2022
138   0

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 9/2565 โดยกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมในนามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายและคณะผู้บริหารภาคเอกชน และมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดยมี นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเชียงรายในด้านต่างๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมีหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดเชียงรายทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ตุลาการ รวมทั้งผู้บริหารภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมสภากาแฟเช้านี้โดยพร้อมเพรียงทุกหน่วยงาน