ข่าว มร. ชร. » นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มร.ชร.รับมอบทุนจาก “กองทุน ดร.สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ”

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มร.ชร.รับมอบทุนจาก “กองทุน ดร.สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ”

20 สิงหาคม 2022
172   0

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษา“กองทุน ดร.สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ” เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ดร.สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด็อกเตอร์จิล แลบบอราทอรี่ จำกัด พร้อมคณะที่ได้เดินทางมามอบทุนจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ รองประธานคณะกรรมการกองทุนฯ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้เนื่องด้วย ดร.สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ มีความประสงค์ขอบริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่มีข้อจำกัดทางการเงินและรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาจากสาขาบริหารธุรกิจและสาขานิเทศศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนฯ และกองพัฒนานักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20 คน ซึ่งจะได้รับทุนปีละ 20,000 บาทจนสำเร็จการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ได้รับการบริจาคต่อเนื่องทุกปีทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา