ข่าว มร. ชร. » ผจว.ชร.ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสวนแม่สวนลูก ภายในสมเด็จสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

ผจว.ชร.ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสวนแม่สวนลูก ภายในสมเด็จสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

3 พฤศจิกายน 2021
60   0

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสวนแม่สวนลูก ภายในสมเด็จสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนและนันทนาการ สำหรับประชาชนชาวเชียงราย รวมทั้งบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เข้ามาใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีรครินทร์ เป็นผู้ดูแลและประสานงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสืบไป