ข่าว มร. ชร. » มร.ชร. ต้อนรับคณะประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย

มร.ชร. ต้อนรับคณะประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย

30 เมษายน 2021
353   0

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 จังหวัดเชียงราย จัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบาย ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.ทำหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองโควิด-19 โดยเคร่งครัดตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข