ข่าวหน้าหนึ่ง » วันครบรอบ 84 ปีแห่งการก่อ ตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันครบรอบ 84 ปีแห่งการก่อ ตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

12 กุมภาพันธ์ 2021
233   0

🌈เนื่องในวันครบรอบ 84 ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ “84 ปีแห่งการมุ่งมั่นสู่โฮงยาไทยคุณภาพ”


▶️ร่วมกับ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อดีตผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 84 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


▶️พร้อมกันนั้นได้นำเสนอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาล ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการให้บริการ และด้านคุณภาพ AHA ณ ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว