ข่าว อบจ. » พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ จังหวัดเชียงราย

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ จังหวัดเชียงราย

3 สิงหาคม 2020
374   0

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย  หลักสูตร “การเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่สังคมปกติใหม่ New Normal” ณ โรงแรมเอ็มบูติค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ในการนี้ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ตะหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมาโดยตลอด ได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย

รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลาน และสร้างพื้นที่ในการแสดงออกด้านคุณค่าของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายผ่านรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุระดับประเทศ