ข่าวสังคม » 💞น้ำใจจากผู้บริหารของร้านโสด sing

💞น้ำใจจากผู้บริหารของร้านโสด sing

22 เมษายน 2020
5344   0

💞น้ำใจจากผู้บริหารของร้านโสด sing
คุณณรงฤทธิ์ วะชุม และคุณธนาวิทย์ ธนศาลวิ
มล ยังมีต่อเนื่อง วันนี้วันที่ 22 เมษายน นับเป็น 23 วันแล้ว และยังคงจะมอบน้ำใจต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้
วันนี้ได้มอบให้ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
บุคลากรการแพทย์ของศูนย์สาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย และผู้ที่ถูกคุมประพฤติ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
▶ สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารกลางวันที่เป็นข้าวกล่อง ปรุงจากครัวสดๆและ เต็มไปด้วยคุณภาพอาหาร ให้ไปรับได้ที่ร้าน โสด sing
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ ร้านตะวันแดง มหาชนเชียงราย ตั้งแต่เวลา 11.30 น.