ข่าวสังคม » สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมประพฤติ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด บริเวณธรรมสถานดอยคือเวียง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมประพฤติ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด บริเวณธรรมสถานดอยคือเวียง

11 มีนาคม 2020
1067   0

วันที่ 11 มีนาคม 2563 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย มอบให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาของสำนักงานฯ จำนวน 8 คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 2 คน ช่วยกันควบคุมดูแลการทำงานบริการสังคมผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 20 คน โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณธรรมสถาน ดอยคือเวียง ตำบลป้าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปีและกระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี พร้อมกันนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมองเห็นคุณค่าในตนเอง