ข่าว อบจ. » อบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

5 กรกฎาคม 2019
1599   0

อบจ.เชียงราย นำโดย พันจ่าเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากร บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม คาร์ส เชียงราย จำกัด ศูนย์เซนทรัล และบริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม คาร์ส เชียงราย จำกัด ศูนย์ศรีทรายมูล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย