ข่าวหน้าหนึ่ง » พิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

15 มิถุนายน 2019
644   0

เช้าวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน2562 ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปกครองจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเมืองเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยพิธีเริ่มขึ้นเมื่อประธานในพิธี ทำความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ รูป เทียน จากนั้น ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานพระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือ พระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563

โดยจังหวัดเชียงรายได้เปิดให้บริการ ประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคดวงตา และอวัยวะ โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ การให้บริการการแพทย์ทั่วไป การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ การให้บริการตรวจตา และการให้บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เปิดโครงการได้มีประชาชน นักเรียนนักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน มารอร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะเป็นจำนวนมาก