ข่าวสังคม » เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร อ.หางดง และ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร อ.หางดง และ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

20 พฤษภาคม 2019
1181   0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสพวาตภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร อ.หางดง และ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่