ข่าว อบจ. » นายก นก พร้อมลุยกระจายเครื่องจักรสู่ชุมชน MOU ร่วม 3 ฝ่าย และรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

นายก นก พร้อมลุยกระจายเครื่องจักรสู่ชุมชน MOU ร่วม 3 ฝ่าย และรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

6 กันยายน 2023
26   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางทานตะวัน แสนพิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขต 7 อำเภอเมือง พบปะรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนและร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เพื่อขุดลอกนำวัชพืชออกจากหนองน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ และบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นทำให้การไหลของน้ำไม่สะดวก เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝน โดยมี นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ นายสมชาติ วรรณาคำ กำนันตำบลบ้านดู่ และนายศรีสุข หงส์คำ ผู้ใหญ่บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านออมสิน หมู่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย