ข่าวทั่วไป » การประปาส่วนภูมิภาคเชียงรายแจ้งมาว่า 

การประปาส่วนภูมิภาคเชียงรายแจ้งมาว่า 

25 พฤษภาคม 2023
74   0

ขณะนี้เปิดจ่ายน้ำโชนใกล้เคียง บริเวณ ต.รอบเวียง โซนเด่นห้า-หัวฝาย-หนองด่าน แล้วนะคะ

สำหรับโซนอื่น กำลังเริ่มทำการสูบจ่ายให้ ในระยะแรกประมาณ 19.30 น. จะได้ในรัศมีประมาณ 5 กม. จากตำแหน่ง (สำนักงานงานกปภ.สาขาเชียงราย)