ข่าว อบจ. » ร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของดีตำบลป่าหุ่ง ประจำปี 2566

ร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของดีตำบลป่าหุ่ง ประจำปี 2566

2 พฤษภาคม 2023
231   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายปภาวิน ปวงใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน ร่วมพบปะผู้สูงอายุ และประชาชน ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพานจังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของดีตำบลป่าหุ่ง ประจำปี 2566 เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง โดยมีนายกฤษณะ แก้วดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมในงานครั้งนี้