ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย ร่วมหารือมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย หลักสูตรการเรียนการสอนเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมหารือมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย หลักสูตรการเรียนการสอนเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

7 กุมภาพันธ์ 2023
139   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมบุคลากร ประสานความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย ครอบคลุมและเหมาะสมกับเด็กนักเรียนยุคใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย