ข่าว อบจ. » อบจ.เชียงราย จัดโครงการเพื่อลดการว่างงาน เพิ่มทักษะ พัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลริมกก

อบจ.เชียงราย จัดโครงการเพื่อลดการว่างงาน เพิ่มทักษะ พัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลริมกก

2 กันยายน 2022
91   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 11 หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า รุ่นที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายอัมรินทร์ มณีรัตน์ สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เขต 1, นายชำนาญ ช่างปัด นายก อบต.ริมกก, นายประพันธ์ ธิยศ กำนัน ต.ริมกก และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมด้วย

อบจ.เชียงรายได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้นำความรู้ไปต่อยอด และเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนอีกช่องทางหนึ่ง โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นของแต่ละบ้าน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าได้อีกด้วย ตามนโยบาย นายก อบจ.เชียงราย “ลดการว่างงาน เพิ่มทักษะ พัฒนาอาชีพ”