ข่าว อบจ. » อบจ.เชียงราย ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีฯ อ.แม่สรวย ครั้งที่ 15

อบจ.เชียงราย ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีฯ อ.แม่สรวย ครั้งที่ 15

2 กันยายน 2022
86   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กิจกรรม บทบาทสตรีกับความสงบสุขของครอบครัว” ครั้งที่ 15 อ.แม่สรวย พร้อมด้วยนางศิรินุช จันทาพูน ปลัดอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแม่สรวย, นายศรายุธ ฟูวงศ์, นายสมัคร กันจีนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.แม่สรวย ร่วมพบปะกับกลุ่มพัฒนาสตรีฯ ในครั้งนี้ด้วย

อบจ.เชียงราย ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของกลุ่มสตรีจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดให้แก่สตรีในพื้นที่ จ.เชียงราย นำไปสู่การเป็นสตรียุคใหม่ที่มีความพร้อมและความสามารถ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป เพราะบทบาทของสตรีนั้นสำคัญยิ่ง และเป็นกลุ่มสำคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนภารกิจในกิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว นำสู่การพัฒนาขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนและสังคม