ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน

เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน

28 มิถุนายน 2022
242   0

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับการลงนามสัญญา ในการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน เทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นสักขีพยาน นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พร้อมนายตะวัน ตันวัชรพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สีชลธรจำกัดนายชัยพัชร์ เหล่าศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งจัดการลงนามที่ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โดยการลงนามสัญญาการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน เทศบาลนครเชียงราย ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ ผู้รับจ้างการไฟฟ้า บริษัท ศรีชลธร จำกัด บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ MOU กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินการ โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินเขตเทศบาลนคร

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการออกแบบปรับปรุงนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวม 3 เส้นทาง ดังนี้

  • เส้นทางที่ 1 : ขัวพญามังราย – แยกร้านข้าวต้มเมืองทองเลี้ยวไปตามถนนประสพสุข
  • เส้นทางที่ 2 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากแยกประตูเชียงใหม่ – สี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย
  • เส้นทางที่ 3 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย-โรงงานยาสูบจังหวัดเชียงราย -ถนนหนองสี่แจ่ง – แยกกำแพงเมือง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย มุ่งมั่นที่จะดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้จังหวัดเชียงราย มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่บดบังความสวยงามของสถานที่ วัด โบราณสถาน และผลงานด้านศิลปะ ยังทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการศึกษา และภาคอื่นๆตลอดจนเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย