ข่าว อบจ. » โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 14

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 14

4 กุมภาพันธ์ 2022
470   0

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดท่าน้ำ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนต์

นางอธิตาธร วันไชยธนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดโครงการ

นายธนพงศ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ

นายกอบชัย มณีวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอป่าแดด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ประธานคณะดำเนินงาน ศพอ.จังหวัดเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถา

ในโอกาสนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นำข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานโครงการฯ และร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะของนักเรียน ศพอ. และอำนยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานโครงการฯ