ข่าว อบจ. » นายก นก ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

นายก นก ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

4 กุมภาพันธ์ 2022
426   0

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแม่กก ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ในการนี้ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้นำเสนอด้านการบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ด้านพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร ด้านเผยแพร่นวัตกรรมความรู้ เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้ดียิ่งขึ้นไป

โดย นายก นก ได้แนะนำถึงหลักสูตรการเรียนการสอน ว่าผู้เรียนต้องเข้าใจ ผู้สอนต้องเข้าถึง บัณฑิตที่จบสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างรายได้ได้จริง ต่อไป