ข่าว อบจ. » นายก อบจ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงวัดพระธาตุจอมทอง

นายก อบจ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงวัดพระธาตุจอมทอง

9 ธันวาคม 2021
205   0

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.09 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุจอมทอง พิธีทำบุญทักษิณาอุทิศถวายแด่พญามังรายมหาราช และบุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ และพิธียกฉัตรถวายองค์พระประธานประจำวิหารหลวงพระธาตุดอยจอมทอง โดยมีนายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย พระครูโสภณศิลปาคม เจ้าคณะตำบลเวียงเขต 1 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย  พลตรี ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37  ตลอดจนหน่วยงานราชการและคณะศรัทธา ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ได้สร้างวัด เทพเทวดาผู้รักษาวัดพระธาตุดอยจอมทอง และเสริมสิริมงคลให้แก่ชาวเชียงราย

วัดพระธาตุดอยจอมทองเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงรายมายาวนาน และเป็นมงคลสถานที่ตั้งเสาสะดือเวียงเชียงราย จำนวน 108 ต้น ที่พญามังรายมหาราชได้กำหนดให้เป็นชัยภูมิมงคลของการสร้างเวียงเชียงราย เมื่อปี พ.ศ.1805 เป็นระยะเวลาผ่านมา 759 ปีแล้ว ด้วยเหตุสำคัญนี้ทางวัดพระธาตุดอยจอมทองจึงได้มีโครงการบูรณะองค์พระธาตุฯ เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และงดงามตามพุทธศิลป์ของล้านนาโบราณ เพื่อให้สมกับเป็นวัดสำคัญที่มีประวัติศาสตร์จารึกไว้คู่กับเมืองเชียงรายสืบไป